Amerikanske forskere har brukt informasjon fra en svær befolkningsundersøkelse, kalt National Survey of Families and Households, til å se på hva slags krangler par som skiller seg har.

Undersøkelsen ble gjennomført i tre runder, men forskerne har kun brukt tall fra de første to omgangene. Over 4500 par ble spurt blant annet om fem vanlige krangletemaer, og forskerne har sett på dataene for å se om noen av dem var sterkere knyttet til et endt ekteskap enn andre.

Pengekrangling var i en særklasse:

Et par som kranglet om økonomi nesten hver dag hadde rundt 70 prosent større sjanse for å ende opp som skilt enn par som aldri kranglet om økonomi.

Kranglene er mer intense, man bruker sterkere språk mot hverandre og kranglene varer lenger. Dessuten tar det lenger tid å glemme den, sier Britt i pressemeldingen.

I den nasjonale undersøkelsen ble deltagerne også spurt om hvordan de kranglet om de forskjellige konfliktområdene. Det viste seg at pengekrangler langt oftere var hissig munnhuggeri med sterke følelser enn de var rolige diskusjoner.