Plei forholdet

1 – Brå innledninger: Diskusjoner som begynner med kritikk, sarkasme, eller forakt har det Gottman kaller en «hard oppstart.» Det som begynner dårlig, ender dårlig.

2 – Kritikk: Det er forskjell på klager som henviser til en bestemt handling, og kritikk som retter seg mer mot personen.

3 – Forakt: Dette omfatter enhver form for fnysende gester, himling med øynene, hån eller utsagn som sikter på å få den andre personen til å føle seg dårlig. Det finnes også en enda verre versjon av forrakt som ofte kommer til uttrykk i setningen: ”Og hva har du tenkt til å gjøre med det?”. I tillegg til forrakt for den andre, uttrykker den samtidig en slags fiendtlighet, understreker avstanden mellom partene og poengterer at man virkelig ikke bryr seg om den andre.

4 – Forsvar: Her er det gjerne snakk om det man kaller projektive forsvarsmekanismer. Det vil si at man sørger for at det ser ut som om den andre personen er problemet, og tar lite ansvar for sin egen del i konflikten eller problemet. Projeksjon betyr at man feilaktig fraskriver seg følelsesmessig ansvar og tillegger andre de følelser og egenskaper man selv ikke vil innrømme.

Kilde: Webpsykologen.no