Kategori: Samlivsbrudd

 • Følgende forhold kan forutsi skilsmisse….

  Følgende forhold kan forutsi skilsmisse….

  1 – Brå innledninger: Diskusjoner som begynner med kritikk, sarkasme, eller forakt har det Gottman kaller en «hard oppstart.» Det som begynner dårlig, ender dårlig. 2 – Kritikk: Det er forskjell på klager som henviser til en bestemt handling, og kritikk som retter seg mer mot personen. 3 – Forakt: Dette omfatter enhver form for […]

 • Hvordan fortelle barnet at dere skal skilles (alder 5 til 8)

  Hvordan fortelle barnet at dere skal skilles (alder 5 til 8)

  Skolealder barna vet at skilsmisse betyr foreldrenes ekteskap er avsluttet. De kan ha venner som har foreldre som er skilt og kan ha blitt kjent med konseptet med en mor og en far som bor hver for seg. Forvent at de skal være mest interessert i hvordan deres egne liv vil bli berørt… De vil […]

 • Gratis rådgivning til foreldre

  Gratis rådgivning til foreldre

  Organisasjonen Voksne for Barns rådgivere svarer på spørsmål om barn og unge på telefon eller skriftlig. Om samlivsbruddet er et faktum kan det være godt å få råd fra noen «utenfra». Du som henvender deg er anonym.

 • Stor forskjell på økonomisk regelverk vedrørende gifte /samboere

  Stor forskjell på økonomisk regelverk vedrørende gifte /samboere

  I perioder etter lange ferier, slik som september og januar, er det høysesong for skilsmisser, og mange norske par står for tiden midt oppe i samlivsbrudd. – Det er dessverre 50 prosent sannsynlighet for at det lykkelige parforholdet du er i nå, ender med brudd. Samlivsbrudd er sårt i seg selv, å forverre det med […]

 • Tre hovedårsaker til at langvarige forhold ikke fungerer

  Tre hovedårsaker til at langvarige forhold ikke fungerer

  En av de vanligste årsakene til brudd i langvarige forhold er at man oppdager etter hvert at man er mer forskjellig enn man trodde. Altså at man ikke passer så godt sammen personlighetsmessig, og har oversett disse forskjellene. Det er forståelig, for vi vil jo helst at det skal klaffe, så vi både skjuler og […]

 • Hva skjer med oss etter et samlivsbrudd?

  Hva skjer med oss etter et samlivsbrudd?

  Det er stor variasjon i opplevelsene og reaksjonene i forbindelse med samlivsbrudd. Hvordan man opplever bruddet, og hvilke helsemessige konsekvenser det får, er avhengig av en rekke ulike forhold som både er knyttet til samlivet og til bruddet i seg selv, og til faktorer i og utenfor personen. La oss se nærmere på de viktigste av disse risikofaktorene. Det […]