I perioder etter lange ferier, slik som september og januar, er det høysesong for skilsmisser, og mange norske par står for tiden midt oppe i samlivsbrudd.

– Det er dessverre 50 prosent sannsynlighet for at det lykkelige parforholdet du er i nå, ender med brudd. Samlivsbrudd er sårt i seg selv, å forverre det med krangling om økonomi gjør det bare vondt verre. Sørg derfor for å ha ting på stell, så slipper du kanskje irritasjoner mens du er i parforholdet, og hvis det blir slutt.

«Føre var» er viktig når det gjelder samlivsbrudd.

Det er mange som har gått ut av et samliv uten å eie nåla i veggen fordi de ikke har tatt nødvendige forholdregler under forholdet. Det er bittert å gå ut av et forhold med lite eller ingen verdier, og det kan få store konsekvenser i lang tid for den det gjelder.

Dårligere regelverk for samboere

Det er stor forskjell på det økonomiske regelverket for samboere og gifte.

Som samboer er det mitt og ditt som gjelder, mens som gift er alt felles bortsett fra det du tok med deg inn i ekteskapet, samt arv og gaver fra andre enn ektefellen som du mottar i ekteskapet.

I motsetning til gifte, som må forholde seg til likedelingsprinsippet, har ikke samboere et like godt regelverk som sikrer en rettferdig deling av verdier ved et eventuelt samlivsbrudd

Ifølge en undersøkelse gjennomført av Ipsos MMI for DNB har 4 av 5 norske par ikke skrevet samboeravtale.