Slik trener du med partneren

En av de vanligste årsakene til brudd i langvarige forhold er at man oppdager etter hvert at man er mer forskjellig enn man trodde.

Altså at man ikke passer så godt sammen personlighetsmessig, og har oversett disse forskjellene. Det er forståelig, for vi vil jo helst at det skal klaffe, så vi både skjuler og overser viktige forskjeller, men det går jo ikke i lengden.

Den neste årsaken kan vi kalle «utarming»; forholdet gir ikke lenger det det ga i begynnelsen. Vi blir hverdagslige for hverandre, og får ikke lenger den gode følelsen, bekreftelsen, spenningen. Vi går trøtt på hverandre.

Videre forteller han at den tredje årsaken ofte henger sammen med de to første, og er kanskje mer et symptom enn en årsak: vi møter en annen.